A Normafa megújítása

Tisztelt Természetjáró!

Kerületünk olyan egyedi természeti értékkel büszkélkedhet, amelynek ápolása, óvása mindannyiunk számára fontos. A Normafa és környéke páratlan természeti kincs, amely évtizedeken keresztül méltatlanul elhanyagolt, rendezetlen területté vált.

A Magyar Országgyűlés 2013. szeptember végén alkotott törvényt a Normafa területének rehabilitációjáról. Magyarország Kormánya a Hegyvidéki Önkormányzatot bízta meg a terület rendezésével, biztosítva az ehhez szükséges pénzt is.

Közel két éven keresztül folyamatosan egyeztettünk civil szervezetekkel, hegyvidéki polgárokkal azért, hogy közösen találjuk meg a Normafa rendbetételének legjobb és leginkább támogatott módját. Az egyeztetések során a kezdeti nagyszabású elképzelések jelentősen finomodtak. Annak ellenére, hogy sokszor éles viták is voltak, végül sikerült megtalálni azt az irányt, amely mindenki számára elfogadható. Köszönet ezért mindazoknak, akik kritikáikkal, javaslataikkal segítették munkánkat.

A Normafa természetvédelmi terület, ezért a Natura 2000 keretein belül független vizsgálatot is indítottunk, amely két vegetációs időszakon keresztül vizsgálta az érintett területet.

A Normafa rendbetételét a környezeti fenntarthatóság, a társadalmi hasznosság, a gazdasági fenntarthatóság alapelveire építjük, úgy, hogy a Normafa környékén élők nyugalma ne sérüljön. Erről szólt a megvalósíthatósági tanulmány is, amelyre a konkrét tervezés épült.

A terveket megismertettük az itt élőkkel, akik a 2015. május 17-i helyi népszavazáson a Normafa rendbetétele mellett döntöttek.


Miért volt szükség a Normafa rehabilitációjára?


Az elmúlt évtizedekben számos olyan folyamat indult el, illetve zajlott, amelyek igazolhatóan károsították a környezetet, illetve bosszúságot okoztak a területre látogatóknak.

Bár a Normafa erdő besorolású terület, mégis évtizedek óta parkként használják a budapestiek. Rengetegen látogatják nap mint nap úgy, hogy nem volt meg az ehhez szükséges infrastruktúra (WC, orvosi felügyelet, öltözők, csomagmegőrzők, hulladékgyűjtők). Nincs rendezve a környéken a parkolás sem, ezért hétvégén sokszor az erdőben, a természetvédelmi területen állnak a gépkocsik. A turistautak elhanyagoltak, a kiskereskedelmi/vendéglátóipari szolgáltatás nagyrészt „elbazárosodott”. Gyakoriak a konfliktusok a sízők és a szánkózók közt, ha nincs hó, akkor pedig a biciklisták és a sétálók között van feszültség.

A területen számos elhanyagolt, romos, lakatlan – több esetben műemléki védettség alatt álló – épület található (pl. Fácános, Istenszeme Fogadó, Olimpia Hotel, Disznófő-forrás – ilyen volt a 2017-ben felújított egykori Lóvasút épülete is.) Ezek többsége műemléki védettség alatt áll. Kiemelten fontosnak tartottuk és tartjuk ezen épületek sorsának a rendezését, a műemléképületek felújítását, új funkciókkal való felélesztését.

A terület egy része az elmúlt évtizedekben elcserjésedett, a rétek mérete jelentősen csökkent. A Natura 2000-es hatásvizsgálat szerint a terület egyre inkább ki van téve a szárazságnak, a gyepek állapota romlik, amit tovább súlyosbít, hogy már néhány centiméternyi hó lehullása esetén is erős a sízők, szánkózók jelenléte, ezáltal a gyepek további pusztítása. Mindez számos védett állat- illetve növényfaj életterét szűkítette be, veszélyeztetve ezáltal az adott faj fennmaradását. Ilyen például a fokozottan védett csíkos boglárka, amelynek egyedszáma mára már alig néhány példány. Az ő fennmaradásukat is segíti a terület megfelelő gondozása, az elvadult, elcserjésedett területek megtisztítása.

A downhill kerékpárosok a tiltás ellenére is rendszeresen használják a területet, ami erős erózióhoz, a védett területek súlyos és néhol visszafordíthatatlan károsodásához vezetett.

Probléma volt, hogy a piknikezők számos illegális tűzrakóhelyeket alakítottak ki, amelyek egyrészt könnyen erdőtüzekhez vezethetnek, másrészt fontos természetvédelmi területeket is károsítottak.

Tűzrakóhely 1

Ezeket a problémákat szerette volna az önkormányzat megoldani.


Fontos tudni, hogy a terület továbbra is állami tulajdonban van. A törvény értelmében a vagyonkezelés 2014-ben átkerült a Hegyvidéki Önkormányzathoz, és megtörtént az ingatlanok birtokbavétele. A hegyvidéki képviselő-testület döntött a Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény alapításáról, amely 2014. május 1-jével jött létre. A szervezet felelős az önkormányzat kezelésébe került mintegy 350 hektáros parkerdő fenntartásáért, az erdészeti hatóság által előírt erdőgazdálkodási terv végrehajtásáért, valamint a területen lévő és az önkormányzat vagyonkezelésébe került több mint ötven ingatlanért. Az önkormányzat megbízta a Pilisi Parkerdő Zrt.-t az erdőgazdálkodási munkák szakmai irányításával, erdészeti feladatok ellátásával.


A helyi népszavazás után az önkormányzat megkezdte a terület rendbetételét.

2015 őszén elkészült a Normafa-rehabilitáció első üteme.Ennek egyik legjelentősebb eleme volt a Normafa út és a Libegő felső végállomása közötti sétány helyreállítása. A felújítás során a Normafától az Anna-rétig három méter, onnan tovább a Libegőig két méter szélességben stabilizált, vízáteresztő murvaburkolatot építettek ki a szakemberek. Az útvonal mentén pihenőhelyeket hoztak létre, padokkal, asztalokkal, továbbá új szemeteseket, irányjelző és tájékoztató táblákat, kerékpártárolókat is kihelyeztek. Az új, egyedi tervezésű erdei „bútorok” egységes megjelenésűek, amelyeknél általában a mészkövet kombinálták a tömör, felületkezelt tölgyfahasábokkal. Az eltávolított, de még használható padokat az önkormányzat nem dobta ki, hanem felújította, és az erdőterület más részein helyezte ki.

Teljesen megújult az Anna-réti játszótér is, összesen tizennyolc új, a környezetbe illő, fából készült játszóeszköz került ide, amelyek a kisebb és nagyobb gyerekek számára is kínálnak játéklehetőséget. A fogyatékkal élőket képviselő szervezetek javaslatára integrált játszótér készült, azaz a játszóhelyet a sérült és az egészséges gyerekek is tudják használni. A játékok környezetében, több mint hatszáz négyzetméteren, fenyőkéreggel borított eséscsillapító felületet hoztak létre. A játszótér mellett illemhely és ivókút is található. Már korábban megújult a Libegő felső állomásánál levő játszótér is, ide is kihelyeztek kulturált, tájba illeszkedő, faborítású konténervécét, továbbá felújították a Normafa Síház melletti, meglévő illemhelyet.

Játszótér 1 Játszótér 2 Játszótér 3

A Normafa-rehabilitáció második ütemében, 2016-ban megújult a Jánoshegyi út a Normafa és a Libegő felső végállomása között, a közel két kilométer hosszú szakaszon zöld sávval elválasztott, gumiborítású futópálya is épült. A korábbinál szűkebb keresztmetszetű, megújult útpálya a kerékpárosok, görkorcsolyázók és más kerekes sportokat űzők számára nyújt kiváló mozgási lehetőséget, de babakocsival is jól lehet rajta közlekedni. A felújított szakaszra új, környezetkímélő, mozgásérzékelős közvilágítást építettek ki, így a futóutat a téli, korán sötétedő időszakban is biztonságosan lehet használni. Kikerültek a sorompók a Jánoshegyi út két végére, valamint a Mátyás király útra az engedély nélküli behajtás megakadályozása érdekében. A Normafa Síházhoz közeli területen kültéri fitneszpálya létesült, amelyen összesen több mint 20 erősítő, illetve húzódzkodó eszköz áll a sportolni vágyók rendelkezésére.

A területhez kapcsolódóan az önkormányzat következő fontos fejlesztése a rendkívül rossz állapotú, műemléki védettséget élvező egykori Lóvasút épületnek rendbehozatala volt. Az EGT Alap és a magyar állam támogatásával, valamint a műemléki helyreállításokat szakmai tanácsaival segítő norvég INTBAU Scandinavia közreműködésével a rekonstrukció 2017 nyarára befejeződött.

Lóvasút 1 Lóvasút 2 Lóvasút 3 Lóvasút 4 Lóvasút 5

A kormány 2016-ban döntött a Normafa-program további támogatásáról, így hamarosan forráshoz jut a Hegyvidéki Önkormányzat a fogaskerekű vasút meghosszabbítása és az Eötvös út új nyomvonalának kialakítása érdekében szükséges telkek megszerzéséhez, továbbá a Konkoly-Thege Miklós út felső, zsákutcává váló részén egy parkoló kiépítéséhez, amelynek megnyitásával meg lehet szüntetni a hegygerincen lévő parkolót és a buszfordulót. Az egykori Fácán vendéglő és a mellette található Hild-villa felújítására szintén központi támogatást kap a kerület.

A következő évek további feladatai között szerepel többek között a parkolás környezetkímélő és kulturált szabályozása, valamint a téli sportok rendezése.

Ez utóbbi keretében valósítható meg a Szaniszló-rét környékén az oktató sífutó pálya, a Kis-Norma lejtőn a hajdani sípálya egy részének a Mátyás király útig (mindössze 350 m hosszon) történő helyreállítása mobil felvonó telepítésével, a természeti környezetet nem károsító húzólift visszaállításával, illetve adalékmentes, csapadékvízből előállított hó felhasználásával. Emellett kifejezetten szükséges a szánkózók és a síelők elkülönítése a mostani havas napokra jellemző káosz és az abból eredő balesetek visszaszorítása érdekében. A gyerekek és a hobbisíelők így kulturált és biztonságos körülmények között gyakorolhatják majd a síelés alapjait.

A képviselőtestület a 2015-ös Normafa-népszavazás alapját adó önkormányzati határozatra tekintettel döntött a Téli Sportokkal Kapcsolatos Környezeti Hatásokat Vizsgáló Testület megalakításáról. A grémium feladata lesz a tervezett sífutópálya-, szánkópálya-fejlesztések hatásainak vizsgálata, valamint a használatból eredő kockázatok figyelemmel kísérése a Normafa természeti, környezeti értékeinek védelme céljából.


A Normafa-rehabilitációval kapcsolatban további részleteket olvashat itt.